CÔNG TY CƠ KHÍ ĐẠI DƯƠNG – CHUYÊN NHẬN GIA CÔNG CƠ KHÍ CHÍNH XÁC THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

CÔNG TY CƠ KHÍ ĐẠI DƯƠNG Công ty Đại Dương chuyên nhận thực hiện gia công sản phẩm cơ khí theo yêu cầu của khách hàng thuộc các mảng khác nhau như: Cơ khí chính xác: Đồ gá, khuôn mẫu, bánh răng và các chi tiết máy khác. Cơ khí công nghiệp: Bàn nâng thủy lực, bàn băng chuyền, giá để hàng, v.v… ... ...